Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Mỡ lưng (500gr)

50.000đ
Chi tiết
Mỡ lưng