Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Mực Nang (Kg)

335.000đ
Chi tiết
Mực Nang