Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Nạc nọng (250gr)

84.000đ
Chi tiết
Nạc nọng