Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Nầm sữa (250gr)

72.500đ
Chi tiết
Nầm sữa