Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Ngừ hoa (kg)

185.000đ
Chi tiết
Ngừ hoa