Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Nục suôn (500gr)

92.500đ
Chi tiết
Nục suôn (1kg tầm 12 con)