Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Nước mắm nhĩ (Chai)

165.000đ
Chi tiết
Nước mắm nhĩ