Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Ốc bươu sông (250gr)

50.000đ
Chi tiết
Ốc bươu Xổm em đã chà nhớt và làm sạch