Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Oc heo (Bộ)

45.000đ
Chi tiết
Oc heo