Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Rạm xay (Phần)

95.000đ
Chi tiết
Rạm xay