Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Riêu tôm (phần)

35.000đ
Chi tiết
Xay từ 100% tôm đất thiên nhiên Cà Mau