Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Rô phi sông (500gr)

82.500đ
Chi tiết
Rô phi sông