Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Rong biển khô (50gr)

50.000đ
Chi tiết
Rong biển khô