Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Sụn mặt trăng (500gr)

112.500đ
Chi tiết
Sụn mặt trăng