Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Sườn già (500gr)

122.500đ
Chi tiết
Sườn già