Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Sườn non (500gr)

147.500đ
Chi tiết
Sườn non chặt nhỏ