Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Tai heo (100gr)

18.500đ
Chi tiết
Tầm 300gr/cái