Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Thác lác quết thì là (500gr)

210.000đ
Chi tiết
Thác lác quết thì là