Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Thăn chuột (250gr)

63.500đ
Chi tiết
Là phần mềm nhất và nhiều chất dinh dưỡng trong nàng ủn ỉn