Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Thu mỡ khoanh (500gr)

162.500đ
Chi tiết
chiên, sốt cà, kho tộ