Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Tim heo (100gr)

35.500đ
Chi tiết
Tim heo