Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Tôm thẻ (500gr)

155.000đ
Chi tiết
Là tôm sông, vỏ mỏng - ram, nấu canh