Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Tôm thẻ lột vỏ (500gr)

165.000đ
Chi tiết
Tôm thẻ lột vỏ