Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Vịt cỏ (con)

250.000đ
Chi tiết
Vịt được cho ăn bèo, ăn lúa, nên rất chậm lớn, nuôi tầm 7-8 tháng mới được 1,2kg đã làm sạch