Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Vịt cỏ ướp kho gừng (Con)

270.000đ
Chi tiết
Vịt cỏ ướp kho gừng - phần tầm 1kg2