Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Vịt om sấu (Phần)

355.000đ
Chi tiết
Vịt om sấu