Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Xương ống (500gr)

122.500đ
Chi tiết
Xương ống