Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Xương ống bò (kg)

100.000đ
Chi tiết
Xương ống bò