Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 

Xương que bò (1kg)

100.000đ
Chi tiết
Xương que bò