Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 
ĐẶC TRƯNG TRONG NGÀY

ĐẶC TRƯNG TRONG NGÀY

MÓN TRÁNG MIỆNG & BÁNH

MÓN TRÁNG MIỆNG & BÁNH

COMBO - MÓN NƯỚC

COMBO - MÓN NƯỚC

COMBO - MÓN KHÔ

COMBO - MÓN KHÔ

COMBO LẨU

COMBO LẨU

COMBO - CUỐN

COMBO - CUỐN

MÓN XỔM ƯỚP SẴN

MÓN XỔM ƯỚP SẴN

ỦN ỈN ỤT ỊT

HÀNG LÒNG

ỤM BÒ

GIA CẦM

HẢI SẢN

HÀNG CÁ

HÀNG CHẢ

RAU CỦ