Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 
MÓN NGON NGÀY MỚI

MÓN NGON NGÀY MỚI

MÓN TRÁNG MIỆNG & BÁNH

MÓN TRÁNG MIỆNG & BÁNH

COMBO - MÓN NƯỚC

COMBO - MÓN NƯỚC

COMBO - MÓN KHÔ

COMBO - MÓN KHÔ

COMBO LẨU

COMBO LẨU

COMBO - CUỐN

COMBO - CUỐN

MÓN XỔM ƯỚP SẴN

MÓN XỔM ƯỚP SẴN

ỦN ỈN ỤT ỊT

HÀNG LÒNG

35.500đ Tim heo (100gr)
45.000đ Oc heo (Bộ)
18.500đ Tai heo (100gr)
ỤM BÒ

GIA CẦM

HÀNG CHẢ

HẢI SẢN

HÀNG CÁ

RAU CỦ

HÀNG KHÔ