Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 
MÓN NGON NGÀY MỚI

MÓN NGON NGÀY MỚI

MÓN TRÁNG MIỆNG & BÁNH

MÓN TRÁNG MIỆNG & BÁNH

COMBO - MÓN NƯỚC

COMBO - MÓN NƯỚC

COMBO - MÓN KHÔ

COMBO - MÓN KHÔ

COMBO LẨU

COMBO LẨU

COMBO - CUỐN

COMBO - CUỐN

MÓN XỔM ƯỚP SẴN

MÓN XỔM ƯỚP SẴN

ỦN ỈN ỤT ỊT

HÀNG LÒNG

ỤM BÒ

GIA CẦM

HÀNG CHẢ

HẢI SẢN

HÀNG CÁ

RAU CỦ

HÀNG KHÔ