Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 
ĂN ĐI, chờ chi ...
HÀNG CHẢ
SÁNG nay ĂN gì
ỦN ỈN ỤT ỊT
ỤM BÒ
GIA CẦM
HẢI SẢN
HÀNG CÁ
HÀNG KHÔ
RAU CỦ